ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎฬ-9105 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562 0
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 52 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังข้อเสนอแนะตั่งแต่วันที่ 12 - 15 พ.ย. 62) 12 พฤศจิกายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 5กล-9114 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ทธ. 2310-002-002-6/60 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่อง X-Ray Microanalysis จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562 0
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องเตรียมตัวอย่างแผ่นหินบาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤศจิกายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD) 8 พฤศจิกายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤศจิกายน 2562 2
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 7 พฤศจิกายน 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สีและขาวดำ จำนวน ๑ รายการ 3 พฤศจิกายน 2562 1