ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี และขาวดำ จำนวน 1 รายการ 21 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างเหมาบริการจัดงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารเย็น 17 พฤษภาคม 2562 1
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ 16 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างทำประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 15 พฤษภาคม 2562 2