ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณี ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธาณี จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องประชุมเพชร 3 ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม และห้องสำนักงานส่วนการพัสดุ บริเวณชั้น 1 อาคารเพชร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะดูดฝุ่น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 0
  ป.5/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ๋อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563 2
  ป.6/2564 เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กร กรมทรัพยากรธรณี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563 1
  ผป.๑/๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานกรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2563 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563 0