ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๕กล-๙๑๓๐ 15 พฤศจิกายน 2561 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ 15 พฤศจิกายน 2561 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารการประชุม 14 พฤศจิกายน 2561 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 0
  รายงานขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน 13 พฤศจิกายน 2561 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 5กล-9114 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ทธ. 2310-002-002-6/60 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561 1
  ป.18/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมตามแบบที่ 3 ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2561 6
  ผป.14/2562 เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนโดยรอบศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2561 3
  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน ๑ คัน 12 พฤศจิกายน 2561 0