ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการตกแต่งและซ่อมแซมอาคารสถานที่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2561 0
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (รับฟังข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 18-21 กันยายน 2561) 18 กันยายน 2561 0
  ผป.1/2562 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 กันยายน 2561 0
  ป.7/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวน โดยรอบศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17 กันยายน 2561 0
  ป.6/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่บริเวณอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17 กันยายน 2561 0
  ป.5/2562 เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กรกรมทรัพยากรธรณี ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17 กันยายน 2561 2
  ป.8/2562 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 62 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17 กันยายน 2561 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Clipping news ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2561 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2561 0