ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ ปริมาณธาตุที่มีน้อยในตัวอย่าง โดยใช้วิธีการดูดกลืนแสงของอะตอมเสรีของธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 0
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ ปริมาณธาตุที่มีน้อยในตัวอย่าง โดยการดูดกลื่นของอะตอมเสีของธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 0
  จ้างเหมาทำงานด้านขับรถยนต์ ปฏิบัติงานในโครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูน วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนและที่สำนักงานทรัพยากรธรรี เขต ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 1
  จ้างเหมาบริการทำงานด้านธรณีวิทยา ปฏิบัติงานในโครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูน วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้ำนางนอนและที่สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 2
  จ้างเหมาจัดทำข้อมูลหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวแหล่งธรณีวิทยาสามพันโบก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563 0
  ป.17/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนานิทรรศการภายในอาคารสวนไดโนเสาร์เมื่อ 130 ล้านปี ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563 5