ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌธ. ๔๑๖๖ และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌธ. ๔๑๖๘ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ ระหว่างวันที่ ๒ - ๗ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานวิชาการ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแนวทางการบริหาร 15 กรกฎาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา จำนวน 200 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา จำนวน 200 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562 1