สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

บ.ห้วยไผ่ ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เย็นนี้ท้องฟ้าหลัว ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย 28  พ.ค. 2561 0
บ.ทุ่งข้าวพวง ม.3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย 28  พ.ค. 2561 0
บ.แม่อ้อใน ม.8 ทต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_บ่ายนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 28  พ.ค. 2561 0
บ.ป่าบง ม.2 ทต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก 28  พ.ค. 2561 0
บ.โป่งอ่าง ม.5 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย 28  พ.ค. 2561 0
บ.สบปืน ม.2 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 28  พ.ค. 2561 0
บ.ห้วยโก๋น ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 28  พ.ค. 2561 0
บ.ปากหก ม.5 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 28  พ.ค. 2561 0
บ.สบปืน ม.2 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 28  พ.ค. 2561 0