สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.เขายวนเฒ่า ม.4 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. 18 พฤศจิกายน 2561 0
  บ.ไสอ้อย ม.6 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 พฤศจิกายน 2561 0
  บ.ปากสนาม ม.2 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 18 พฤศจิกายน 2561 0
  บ.โนนเตาเหล็ก ม.10 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 พฤศจิกายน 2561 0
  บ.ไร่ ม.3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่อ่องสอน_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศร้อน 18 พฤศจิกายน 2561 0
  บ.กะเหรี่ยงคอม้า ม.3 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 พฤศจิกายน 2561 0
  บ.ควน ม.2 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 พฤศจิกายน 2561 0
  บ.โคกสะอาด ม.11 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_บ่ายวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เวลา 12.00 น. มีฝนตกปรอยๆ 18 พฤศจิกายน 2561 0
  บ.มะค่าเหนือ ม.4 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง 18 พฤศจิกายน 2561 0