สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ทุ่งเงิน ม.5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี _สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น มีฝนตกปรอยๆ 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.เสี้ยว ม.4 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี _สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ท่ากอ ม.2 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.นาแห้วเก่า ม.1 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.หนองหญ้าช้าง ม.13 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ทุ่งเงิน ม.5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.คลองเตย ม.5 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ท่าช้างใต้ ม.12 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ซับศรีจันทร์ ม.2 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 12 พฤศจิกายน 2562 0