สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.พงษ์ทอง หมู่ 5 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เย็นนี้ฝนกำลังตกเล็กน้อยถึงปานกลาง สถานการณ์ปกติ 21 พฤษภาคม 2562 0
  บ.ต้นเกลือ หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ช่วงเย็นท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก อากาศร้อนอบอ้าว ฝนยังไม่ตก 21 พฤษภาคม 2562 0
  บ.ออนหลวย ม.7 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_ฝนกำลังตกในพื้นที่ แต่ไม่หนัก พอหายร้อน 21 พฤษภาคม 2562 0
  บ.ท้องฝาย หมู่ 1 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ช่วงเย็นนี้ฝนกำลังตกเล็กน้อย สถานการณ์ปกติ 21 พฤษภาคม 2562 0
  บ.บากแดง หมู่ 12 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 34 มม. ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาศร้อน 21 พฤษภาคม 2562 0
  บ.ท่าแพ ม.14 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 21 พฤษภาคม 2562 0
  บ.ซับศิลาทอง หมู่ 9 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝน 21 พฤษภาคม 2562 0
  บ.แม่วอง หมู่ 4 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_อากาศร้อน แดดแรง ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้ว 21 พฤษภาคม 2562 0
  บ.น้ำหมันใต้ หมู่ 5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เมื่อวานตอนเย็นมีฝนตกเล็กน้อย 21 พฤษภาคม 2562 0