สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.อ่างหิน ม.16 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 29 มีนาคม 2563 0
  บ.หัวนาแหลม ม.28 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 29 มีนาคม 2563 0
  บ.นาโมง ม.4 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาศดี 29 มีนาคม 2563 0
  บ.หัวเขา ม.10 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนมาก 29 มีนาคม 2563 0
  บ.ซับศรีจันทร์ ม.2 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 29 มีนาคม 2563 0
  บ.มะค่างาม ม.4 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 29 มีนาคม 2563 0
  บ.ทุ่งเงิน หมู่ 5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 29 มีนาคม 2563 0
  บ.คลองหิน หมู่ 1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศดี 29 มีนาคม 2563 0
  บ.ลำพระยา ม.1 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 29 มีนาคม 2563 0