สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.เกาะลอย ม.3 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 23 กันยายน 2562 0
  บ.คลองใหญ่ ม.1 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆเป็นบางช่วง 23 กันยายน 2562 0
  บ.เนินดินแดง ม.6 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 23 กันยายน 2562 0
  บ.คลองกั่ว ม.7 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก มีหมอกควันเล็กน้อย 23 กันยายน 2562 0
  บ.ร่อนนา ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก เมื่อวานนี้มีฝนตกหนัก 23 กันยายน 2562 0
  บ.สวนปราง ม.5 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศวันนี้มีเมฆมาก ช่วงกลางวันมีฝนตกเล็กน้อย 23 กันยายน 2562 0
  บ.ม่วงแดง ม.7 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร_สภาพอากาศขณะนี้มีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตกมา 2 วันแล้ว 23 กันยายน 2562 0
  บ.ซับศิลาทอง ม.9 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย 23 กันยายน 2562 1
  บ.ท่าช้างใต้ ม.12 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 23 กันยายน 2562 0