สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก 17 มกราคม 2563 1
  บ.ใหม่ ม.5 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 17 มกราคม 2563 0
  บ.บางน้ำใส ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 17 มกราคม 2563 0
  บ.ปงใต้ ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย วัดอุณหภูมิได้ 16 องศาเซลเซียส 17 มกราคม 2563 0
  บ.ใหม่ ม.1 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย 17 มกราคม 2563 0
  บ.หลวง ม.5 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามีหมอกหนา อากาศเย็นมาก 17 มกราคม 2563 0
  บ.คลองตาหมื่น ม.4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_ช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย 17 มกราคม 2563 0
  บ.คลองชมพู ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 19 องศาเซลเซียส 17 มกราคม 2563 0
  บ.จันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก 17 มกราคม 2563 0