สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 21 มีนาคม 2562 0
  บ.ใหม่ ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 21 มีนาคม 2562 0
  บ.หูนบ ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 21 มีนาคม 2562 0
  บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 21 มีนาคม 2562 0
  บ.แม่ปูนน้อย ม.11 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป่า จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 21 มีนาคม 2562 0
  บ.ป่าหุ่ง ม.4 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 21 มีนาคม 2562 0
  บ.สบขาม ม.8 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 21 มีนาคม 2562 0
  บ.ชัยคลี ม.11 ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 21 มีนาคม 2562 0
  บ.หินกอง ม.8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 21 มีนาคม 2562 0