สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ใหม่สะแกราช ม.15 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนัก 18 กันยายน 2561 0
  บ.โคกทรายเหนือ ม.4 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกช่วงเช้า ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว 18 กันยายน 2561 0
  บ.ดงป่าเปือย ม.6 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งวัน 18 กันยายน 2561 0
  บ.ปากคลอง ม.3 ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พัังงา_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 กันยายน 2561 0
  บ.แก้งขี้เหล็ก ม.9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 16.43 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. สภาพอากาศขณะนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. มีฝนตกหนัก 18 กันยายน 2561 0
  บ.ตรองนองกลาง ม.3 ต.ตรอกนอกกลาง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งวัน 18 กันยายน 2561 0
  บ.น้ำยืน ม.6 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 18 กันยายน 2561 0
  บ.ทุ่งเงิน ม.5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ปริมาณน้ำฝนปัจจุบันวัดได้ 50 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ สลับตกแรง มาตั้งแต่เวลาประมาณ 14.00 น. 18 กันยายน 2561 0
  บ.แก้งขี้เหล็ก ม.9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 16.44 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกมาตั้งแต่เวลา 14.00 น. 18 กันยายน 2561 0