ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน 14 กันยายน 2563 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณี ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 คน 11 กันยายน 2563 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 คน 11 กันยายน 2563 0
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเคื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล จำนวน 2 รายการ 9 กันยายน 2563 2
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 56 คน 2 กันยายน 2563 4
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานกรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑ งาน 2 กันยายน 2563 0
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 31 สิงหาคม 2563 3
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 3 รายการ 11 สิงหาคม 2563 2
  ตารางราคากลางจ้างพัฒนานิทรรศการภายในอาคารสวนไดโนเสาร์เมื่อ ๑๓๐ ล้านปี ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 31 กรกฎาคม 2563 6