เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

  พัฒนาการของวิศวกรรมแผ่นดินไหวในประเทศไทย-จากอดีตสู่อนาคต 33
  ข้อมูลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว จ.เชียงราย เมื่อ 5 พฤษภาคม 2557 21
  ลักษณะเฉพาะของแผ่นดินไหวหลัก และแผ่นดินไหวตาม ของเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 จ.เชียงราย วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 26
  คลื่นแผ่นดินไหวแม่ลาว 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 23
  แผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย กับรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือ (ส่วนแม่ลาว) 27
  การตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย 15
  ผลจากคุณลักษณะของชั้นดินบริเวณที่ตั้งต่อการสั่นสะเทือน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหววันที่ 5 พ.ค. 2557 11
  การตอบสนองของพื้นดินและโครงสร้างทางวิศวกรรมปฐพี 18
  แผ่นดินไหว บทบาทของวิศวกร 19