ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ผป.21/2563 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสวนไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 10 กรกฎาคม 2563 10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่ม พร้อมพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยาแคนยอนน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ไดโนเสาร์ภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการพัฒนาแหล่งไม้กลายเป็นหินสู่การท่องเที่ยวระดับโลก 10 กรกฎาคม 2563 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร.(ร.10) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 9 กรกฎาคม 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการสื่อ DMR Line Official ของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563 3