ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  จ้างซ่อทเครื่องโปรเจคเตอร์ 18 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน จำนวน 25 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำกก (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อเปลี่ยนรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮพ-2642 กทม. จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5กล-3114 กทม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 1
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 0
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ สำหรับเจ้าหน้าที่ ทธ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 0
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ พร้อมทั้งค่าของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 0