สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ใหม่ ม.5 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 14 มม. 19 มิถุนายน 2562 0
  บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 14 มม. 19 มิถุนายน 2562 0
  บ.แสนสุข ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มม. 19 มิถุนายน 2562 0
  บ.หนองผา-นาโป่ง ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าสลัว มีแดดออกแล้ว 19 มิถุนายน 2562 0
  บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. 19 มิถุนายน 2562 0
  บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 17 มม. 19 มิถุนายน 2562 0
  บ.ปางเติม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 17 มม. 19 มิถุนายน 2562 0
  บ.ทุ่งเอี้ยงพัฒนา ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มม. 19 มิถุนายน 2562 0
  บ.แม่ฮะเหนือ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มม. 19 มิถุนายน 2562 0