สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.น้ำแคะ ม.4 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 9 มม. 25 สิงหาคม 2562 0
  บ.บ่อหยวกใต้ ม.9 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. 25 สิงหาคม 2562 0
  บ.ห้วยล้อม ม.5 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ 25 สิงหาคม 2562 0
  บ.เขาพัง ม.3 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. 25 สิงหาคม 2562 0
  บ.หินลาด ม.9 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก 25 สิงหาคม 2562 0
  บ.ช่องม้าเหลียว ม.3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ 25 สิงหาคม 2562 0
  บ.แสนสุข ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆฝนตั้งเค้า 25 สิงหาคม 2562 0
  บ.นากล่ำ ม.8 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม 25 สิงหาคม 2562 0
  บ.น้ำต๊ะ ม.8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. 25 สิงหาคม 2562 0