ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีตัวอย่างดินและตะกอนท้องน้ำ เพื่อหาปริมาณธาตุชนิดต่างๆ 34 ธาตุ จำนวน 840 ตัวอย่าง 14 พฤษภาคม 2562 4
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างศึกษาวิเคราะห์อายุของหินงอกด้วยทอร์เรียม -230 (Th230 -Dating) และค่าการเปลี่ยนแปลงของไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน -18 จำนวน 1 งาน 13 พฤษภาคม 2562 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ (3D Laser Scanner) พร้อมโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 3 มิติ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 24 เมษายน 2562 3
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการศึกษาเจาะสำรวจแร่โพแทช จำนวน 1 งาน 26 กุมภาพันธ์ 2562 11
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินพรน้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 22 กุมภาพันธ์ 2562 5
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุลิเทียมและธาตุ ร่องรอยอื่นๆ จำนวน 300 ตัวอย่าง 8 กุมภาพันธ์ 2562 11
  ตารางราคา(ราคาอ้างอิง)เช่าโครงกระดูกและซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ ฯจำนวน 1 งาน 7 กุมภาพันธ์ 2562 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุทองคำและธาตุ องค์ประกอบอื่น จำนวน 200 ตัวอย่าง 4 กุมภาพันธ์ 2562 5
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อหุ่นไดโนเสาร์เคลื่อนไหว เพื่อใช้สำหรับจัดแสดงงานฉลองครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ตัว 1 กุมภาพันธ์ 2562 3