ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สีขนาด A0 และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 0
  จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถยนต์ราชการ (รถยนต์กระบะ TOYOTA HILUX REVO SMART CAB) หมายเลขทะเบียน ๒ฒท-๖๑๒๒ กทม.) 21 พฤษภาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี และขาวดำ จำนวน 1 รายการ 21 พฤษภาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างเหมาบริการจัดงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารเย็น 17 พฤษภาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJI รุ่น FL-5220C จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562 0