ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ สำหรับงานพิธีสำคัญบริเวณรอบกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ใบปัดน้ำฝน) สำหรับรถยนต์ราชการในสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดเพลทย้ายสลิงปล่องไอกรด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายนิทรรศการงานส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแปลเอกสารคู่มือสำหรับประชาชนในการนำเข้า - ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนสุสานหอยแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 1