สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 85 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.ยาง ม.12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.ดป่งน้ำร้อน ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดแรง ไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.ลานกระบือใต้ ม.9 ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีแดดแรง 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.ไร่ ม.10 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีแดดจัด 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.โล๊ะป่าหาญ ม.4 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.ใหม่สามัคคี ม.5 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีแดดแรง 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.ซับเต่า ม.10 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา_ท้องฟ้าโปร่ง มีลมแรง ไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.นาคำ ม.6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0