สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ต่อตั้ง ม.4 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศแจ่มใส 27 พฤษภาคม 2563 0
  บ.ท่าคลอง ม.3 ต.สิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 27 พฤษภาคม 2563 0
  บ.ขันหอม ม.2 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 27 พฤษภาคม 2563 0
  บ.สันเก้าก้อม ม.6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เช้านี้ท้องฟ้าครื้ม อากาศร้อน 27 พฤษภาคม 2563 0
  บ.พละ ม.3 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร_บ่ายนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ 14.00 น. 26 พฤษภาคม 2563 0
  บ.เขาชก ม.4 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร_บ่ายนี้ท้องฟ้ามีเมฆบ้าง ไม่มีฝนตก 26 พฤษภาคม 2563 0
  บ.ห้วยพลู ม.11 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก 26 พฤษภาคม 2563 1
  บ.ท่าไม้ลาย ม.6 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกสลับหยุด 26 พฤษภาคม 2563 1
  บ.หนองไม้หอม หมู่ 5 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย 26 พฤษภาคม 2563 0