สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.แปลงสี่-แม่พืช ม.8 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม กำลังมีฝนตกหนัก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ห้วยแล้ง ม.4 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.หุบเมย ม.5 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก_วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน มีแดดออก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.เขาพัง ม.3 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.คลองชมภู ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.มหาราช ม.11 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ตลาดเสาร์ ม.3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ทุ่งเงิน ม.5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 20 สิงหาคม 2562 0