สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ซับพริก ม.4 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 11 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.โกรกรกฟ้า ม.3 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 11 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.หนองไม้หัก ม.11 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น มีแดดออกเล็กน้อย 11 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.หนองไม้หอม ม.5 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเย็น 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.โรงเหล็ก ม.1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ครึ้มๆ ฝนยังไม่ตก 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.คลองหิน ม.1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.เตล็ด หมู่ 6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าครึ้ม ฝนกำลังตก 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.บางแพง หมู่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกตอนเช้า 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.หัวเขา ม.10 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก อากาศเย็น 10 พฤศจิกายน 2562 0