สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ท่าคลอง ม.8 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่_สภาพอากาศขณะนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนปัจจุบันได้ 80 มม. 26 มีนาคม 2554 0
  บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น วัดปริมาณน้ำฝนปัจจุบันได้ 100 มม. 26 มีนาคม 2554 0
  บ.วังสมบูรณ์ ม.5 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน วัดปริมาณน้ำฝนปัจจุบันได้ 120 มม. 26 มีนาคม 2554 0
  บ.ในเตา ม.4 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่อง มีน้ำป่าไหลหลากแล้ว 26 มีนาคม 2554 0
  บ.น้ำผุด ม.1 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง น้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งแล้ว วัดปริมาณน้ำฝนปัจจุบันได้ 110 มม. 26 มีนาคม 2554 0
  บ.ร่อน ม.4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกตลอดทั้งวัน เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากแล้ว ปริมาณน้ำฝนในขณะนี้ได้ 170 มม. 26 มีนาคม 2554 0
  บ.น้ำตกไพรวัลย์ ม.13 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนปัจจุบันได้ 80 มม. 26 มีนาคม 2554 0
  บ.เสลาใต้ ม.3 ต.ละลาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน วัดปริมาณน้ำฝนปัจจุบันได้ 80 มม. 26 มีนาคม 2554 0
  บ.ตลาดเสาร์ ม.3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น มีน้ำล้นตลิ่งแล้ว วัดปริมาณน้ำฝนปัจจุบันได้ 105 มม. 26 มีนาคม 2554 0