ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาผ่านสื่อวิทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ "โครงการพัฒาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา พื้นที่แหล่งนอติลอยด์ท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี" จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ "โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา พื้นที่แหล่งนอติลอยด์ท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี" จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 1
  จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ (รถตู้ NISSAN) หมายเลขทะเบียน ฮจ-5820 กทม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การสร้างระบบเชื่อมโยงโครงข่ายฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก (จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภยจากธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 0