ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สคร.1) 5 ธันวาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ยี่ห้อ ATEC รุ่น PRESTIGE จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำประกาศนียบัตรพร้อมปก สำหรับการฝึกอบรม จำนวน 32 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562 1
  จ้างเหมาบริการขนย้ายเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 2 ธันวาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟของเครื่องประมวลผลกลางสำหรับเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล สำหรับจัดนิทรรศการและกิจกรรมสืบสานศาสตร์พระราชาด้านทรัพยากรธรณี ใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562 3