สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ท้ายเหมือง หมู่ 13 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝน 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.โรงเหล็ก ม.1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.ใหม่ ม.5 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 2 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.หูนบ ต.พิปูน อ.พิปุน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 2 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.คลองชมภู ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศดี เย็นสบาย 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.เต่าไห ม.3 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี เย็นสบาย ไม่มีฝนตก 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.ห้วยขี้เหล็ก หมู่ 9 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.ห้วยกล่ำ หมู่ 18 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ตอนเช้ามีหมอก อากาศเย็น 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.ดอยแช่ หมู่ 3 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีหมอกเล็กน้อย 15 ตุลาคม 2562 0