สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ใหม่สะแกราช ม.15 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.มะค่างาม ม.4 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 17 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  เทศบาลหมูสี ม.5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ท่าช้างใต้ ม.12 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.เขาใหญ่ ม.4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ทุ่งดินลุ่ม ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ชะอม ม.2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_วันนี้นี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศแจ่มใส 20 สิงหาคม 2562 0