สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ดวน ม.2 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 9 เมษายน 2562 0
  บ.หน้าเขา ม.4 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_ เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝน 50 มม. สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง สลับมีเเดด 9 เมษายน 2562 0
  บ.แสงทองพัฒนา ม.12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 9 เมษายน 2562 0
  บ.ดงป่าเปลือย ม.6 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 9 เมษายน 2562 0
  บ.ใหม่สะแกราช ม.15 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 9 เมษายน 2562 0
  บ.ทองมงคล ม.6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน 9 เมษายน 2562 0
  บ.ซับหินขวาง ม.4 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 9 เมษายน 2562 0
  บ.อมรศรี ม.10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 9 เมษายน 2562 0
  บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 2 มม. สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง สลับมีเเดด 9 เมษายน 2562 0