สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ทุ่งเงิน ม.5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.ท่าคลอง ม.3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เช้านี้ฝนกำลังตกเล็กน้อยท้องฟ้าครึ้ม 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.ทองมงคล ม.6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.ตาดชัยศรี ม.1 ต.ชะอม อ.แก่นคอย จ.สระบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนไม่มีฝน 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.พุหวาย ม.4 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อน ไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.กุดตาเพชร ม.3 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_ วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝน 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.สองพี่น้อง ม.2 ต.สองสลึง อ.แกลงจ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.เนินสูง ม.14 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ร้อนอบอ้าวไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.ทุ่งเพล ม.8 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าหลัวมีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0