สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.นาเปรื่อง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 7 มม. 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.นาขาม ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 10 มม. 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.น้ำหมาว ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 14 มม. 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.ก่อก๋วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 15 มม. 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.น้ำแคะ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 30 มม. 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.ขุนน้ำจอน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 30 มม. 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.ห้วยน้ําโทน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 32 มม. 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.หินแตก ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.มาบตารอด ม.7 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอยๆ 6 สิงหาคม 2563 0