สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.หนองหญ้าโก้ง ม.4 ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 3 ธันวาคม 2562 0
  บ.ห้วยสุ่น ม.9 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.ผังปาล์ม 2 ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.เชือกน้ำ ม.5 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.สวนจันทร์ ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 2 ธันวาคม 2562 1
  บ.สำราญ ม.4 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.ดาตเสริม ม.1 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.ดอนแท่น ม.7 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.น้ำหิน ม.5 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 2 ธันวาคม 2562 0