ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562 1
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 15 มีนาคม 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวุสดสำรวจ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการนักธรณีวิทยา ในโครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูน วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2562 9
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถยนต์ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2562 0
  จ้างเหมาบริการจัดทำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยากลางแจ้ง จำนวน ๑ งาน 8 มีนาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีสถานที่ปฏิบัติงานกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม อาคารโกเมน ชั้น 4 กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สกู๊ปพิเศษ ความยาวไม่น้อยกว่า 9 นาที จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2562 0