ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ "สมุดแผนที่รอยเลื่อนมีพลัง ฉบับ พ.ศ. 2561" จำนวน 700 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมและตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่แหล่งนอติลอยด์ท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562 0
  ป.37/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของตัวอย่างหินสำหรับงานภายใต้โครงการการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กรกฎาคม 2562 6
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าห้องประชุม สัมมนา เช่าอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ และจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13 26 กรกฎาคม 2562 7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศฯ 25 กรกฎาคม 2562 0
  จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ (รถยนต์กระบะ ๔ ประตู ISUZU) หมายเลขทะเบียน ญฬ-๗๔๖๙ กทม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562 0
  จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถยนต์ราชการ(รถยนต์กระบะ TOYOTA HILUX REVO SMART CAB) หมายเลขทะเบียน ๒ฒท-๖๑๒๒ กทม. จำนวน ๑ คัน 23 กรกฎาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562 0