ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดนิทรรศการและกิจกรรมสืบสานศาสตร์พระราชาด้านทรัพยากรธรณี ใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายบอกแนวเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M2610G จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมสอบเทียบเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเป็คโตรไฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562 2