สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.คอแล ม.4 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อน ไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.ทุ่งดินลุ่ม ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักสลับปรอยๆตลอดทั้งวัน 22 มิถุนายน 2562 0
  บ.ซับตาพุด ม.10 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก 22 มิถุนายน 2562 0
  บ.หมื่นด่าน ม.8 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดจัด ไม่มีฝนตก 22 มิถุนายน 2562 0
  บ.ยายจั่น ม.2 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระนอง_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 22 มิถุนายน 2562 0
  บ.หลุมมะนาว ม.7 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีลมแรง 22 มิถุนายน 2562 0
  บ.วังสวาบ ต.วังสวาบ อ.ภูผ่าม่าน จ.ขอนแก่น_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก 22 มิถุนายน 2562 0
  บ.หัวนา ม.8 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 22 มิถุนายน 2562 0
  บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ท้องโปร่ง ไม่มีฝนตก 22 มิถุนายน 2562 0