สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ซับม่วง ม.3 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม เมื่อวานนี้มีฝนตกเล็กน้อย 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.เต่าไห ม.3 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.หนองบัว ม.1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ลิ่นถิ่น ม.4 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก เมื่อวานมีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.หนองขวาง ม.8 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ป่าเหียก ม.9 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.6 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0