สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ปง ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 18 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.ปางเติม ม.4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 26 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.ทุ่งว่านเหลือง ม.2 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก 14 ตุลาคม 2562 0
  บ.หัวนา ม.8 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 14 ตุลาคม 2562 0
  บ.โคกกรวด ม.5 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก 14 ตุลาคม 2562 0
  บ.ละว้าวังควาย ม.4 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ช่วงเช้าๆ มีฝนตกเล็กน้อย 14 ตุลาคม 2562 0
  บ.โป่งรี ม.6 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 14 ตุลาคม 2562 0
  บ.ซับศรีจันทร์ ม.2 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 14 ตุลาคม 2562 0
  บ.ท่าก่อ หมู่ 2 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหวย จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝน 14 ตุลาคม 2562 0