สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  หุบกะพง ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.เขามัน ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.ว่าน ม.6 ต.บุฝ้าย อ.ประจันทตคาม จ.ปราจีนบุรี_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นๆ ไม่มีฝนตก 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.เนินกระบอก ม.12 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.ตรอกโสน ม.1 ต.ตรากนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น มีลมพัดแรง 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.ป่าระกำ ม.1 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นๆ มีลมพัดแรง 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.สะแกเครือ ม.1 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ช่วงเช้าท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นๆ 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.หนองขอน ม.3 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_ท้องฟ้าโปร่งแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝนตก 2 ธันวาคม 2562 0
  บ.หนองหญ้าโก้ง ม.4 ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_ช่วงเช้าท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาวเย็นๆ 2 ธันวาคม 2562 0