ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  จ้างทำกระเป๋าเอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ฯ จำนวน ๕๒ ใบ โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 1
  จ้างทำกระเป๋าเอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ จำนวน ๖๙ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 0
  จ้างถ่ายและพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "โครงการพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ จังหวัดชุมพร" จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌธ-๔๑๖๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "Paleontological Research for Geoparks in 2019" จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 2