ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ-4169 กทม.จำนวน 1 คัน โดยวิธืเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562 0
  จ้างเหมาบริการช่วยประสานงานด้านการจัดทำนโยบายฯ 19 มีนาคม 2562 6
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการ 19 มีนาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562 6
  ป.34/2562 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการศึกษาเจาะสำรวจแร่โพแทช จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2562 15
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการให้คำแนะนำด้านการออกแบบและจัดทำสิ่งจัดแสดงสำหรับงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ในพื้นที่ที่มีภารกิจของกรมทรัพยากรธรณี 18 มีนาคม 2562 4
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ 15 มีนาคม 2562 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ "สมุดแผนที่รอยเลื่อนมีพลัง ฉบับ พ.ศ. 2561" จำนวน 700 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562 5