สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น อุณหภูมิ 20 องศา 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.วังดารา ม.5 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.คลองชมภู ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี เย็นสบาย อุณหภูมิ 20 องศา 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.โหล่น ม.6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น มีลมแรง 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.แม่คะ หมู่ 1 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ยาง หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ปง ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศตอนเช้าเย็นสบาย อุุณภูมิ 21 องศา 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.นาขาม ม.3 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น 10 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ดอยแช่ หมู่ 3 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 10 พฤศจิกายน 2562 0