สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ห้วยน้ำเขียว ม.7 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศดี 16 มิถุนายน 2562 0
  บ.คอแล ม.4 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส มีแดดออก 16 มิถุนายน 2562 0
  บ.สำนักเนียน ม.3 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 16 มิถุนายน 2562 0
  บ.ไร่ยาว ม.16 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 16 มิถุนายน 2562 0
  บ.หัวเทอะ ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน มีแดดออก 16 มิถุนายน 2562 0
  บ.ทุ่งดินลุ่ม ม.3 ต.ปาแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 16 มิถุนายน 2562 0
  บ.ตลาดเสาร์ ม.3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 16 มิถุนายน 2562 0
  บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 16 มิถุนายน 2562 0
  บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 16 มิถุนายน 2562 0