สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.หนองขวาง ม.8 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 23 สิงหาคม 2562 0
  อช.ดอยเวียงผา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 23 สิงหาคม 2562 0
  บ.แม่จะนะ ม.12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 23 สิงหาคม 2562 0
  อช.ดอยฟ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 46 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 23 สิงหาคม 2562 0
  บ.ซับศรีจันทร์ ม.2 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 23 สิงหาคม 2562 0
  บ.ท่าช้างใต้ ม.12 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 23 สิงหาคม 2562 0
  บ.นาแห้ว ม.1 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 23 สิงหาคม 2562 0
  บ.เขาใหญ่ ม.4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 23 สิงหาคม 2562 0
  บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก 23 สิงหาคม 2562 0