สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.คลองไพบูลย์ ม.9 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิฌชกูฏ จ.จันทบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดี 8 เมษายน 2562 0
  บ.หัวหิน ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก 8 เมษายน 2562 0
  บ.ท่าโก ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 8 เมษายน 2562 0
  บ.ระวิ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 8 เมษายน 2562 0
  บ.ปางขนุน ม.6 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 8 เมษายน 2562 0
  บ.น้ำก้อร่องเชือก ม.11 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพรชบูรณ์_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน 8 เมษายน 2562 0
  บ.ต้นฮ่าง ม.4 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 8 เมษายน 2562 0
  บ.ดอนแก้ว ม.1 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 8 เมษายน 2562 0
  บ.วังเวิน ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 8 เมษายน 2562 0