ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง (อ้างอิง) เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กรกรมทรัพยากรธรณี ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ระบบ 6 ตุลาคม 2560 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนโดยรอบศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น 3 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารที่ทำการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 คน 3 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 คน 3 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 คน 3 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานส่วนกลางของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 15 คน 3 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลางซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน 2 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดทำนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ จ.ลำปาง จำนวน 2 รายการ 25 กันยายน 2560 1
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)วัสดุสำนักงานสำหรับจัดทำนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง จำนวน 2 รายการ 25 กันยายน 2560 0