ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผนังกระจกติดตายและประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนห้องแม่ข่ายข้อมูลธรณีพิบัติภัย อาคารโกเมน ชั้น ๔ (กธส.) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านช่วยนักวิทยาศาสตสร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านบริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านสารบรรณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การวิเคราะห์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 1