ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๕กล-๙๑๓๐ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌธ.-๔๑๖๘ รวมจำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและเครื่องเขียน สำหรับการสัมมนา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌธ-๔๑๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารไพลิน ชั้น 3, ชั้น 4 และชั้น 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 0
  จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์รชการจำนวน ๒ คัน (หมายเลขทะเบัยน ญฬ-7469 กทม. และหมายเลขทะเบียน ฮจ-5820 กทม.) 11 มิถุนายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวีดีโอสั้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า จำนวน 710 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อ จำนวน 710 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 1