สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ยอดน้ำตก ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.สวนปราง ม.5 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.คลองชมภู ต.หาดหล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อุากาศดี 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดจ้า 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.น้ำต๊ะ ม.8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.ใหม่ทุ่งสน ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.ปางเติม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. 28 มิถุนายน 2563 0