ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานเตรียมตัวอย่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านรวบรวมจัดเก็บบันทึก และประสานการดำเนินการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านสำรวจ จัดเก็บข้อมูล จัดทำกราฟฟิก และรายงานด้านทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยบริการสำรวจและปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ ปริมาณธาตุที่มีน้อยในตัวอย่าง โดยใช้วิธีการดูดกลืนแสงของอะตอมเสรีของธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 1
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ ปริมาณธาตุที่มีน้อยในตัวอย่าง โดยการดูดกลื่นของอะตอมเสีของธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 0
  จ้างเหมาทำงานด้านขับรถยนต์ ปฏิบัติงานในโครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูน วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนและที่สำนักงานทรัพยากรธรรี เขต ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 1
  จ้างเหมาบริการทำงานด้านธรณีวิทยา ปฏิบัติงานในโครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูน วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้ำนางนอนและที่สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 4
  จ้างเหมาจัดทำข้อมูลหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวแหล่งธรณีวิทยาสามพันโบก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 0