ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเตรียมสถานที่ในพิธีเปิด - ปิด การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562 1
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมป้ายหินอ่อน ทำเนียบผู้บริหารกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562 0
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นรองเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562 0
  ซื้อเแบตเตอรี่ จำนวน 4 รายการ 7 สิงหาคม 2562 0