ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำงานเพื่ออนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินหลุมขุดค้นที่ 2 , 3 และ 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2562 5
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์เคมีตัวอย่างดินและตะกอนท้องน้ำเพื่อหาปริมาณธาตุ 34 ธาตุ จำนวน 840 ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มิถุนายน 2562 9
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกโทรสาร สำหรับเครื่องโทรสาร รุ่น Richo SP3600SF จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2562 1
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 6 มิถุนายน 2562 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๑ รายการ(๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิถุนายน 2562 0