สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.หาดพริก ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก อากาศร้อน 4 กรกฎาคม 2563 0
  บ.น้ำขาว หมู่ 6 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย 4 กรกฎาคม 2563 0
  บ.ท่าควาย ม.1 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก 4 กรกฎาคม 2563 0
  บ.ทุ่งใน ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้ามีเมฆมาก ฝนยังไม่ตก 4 กรกฎาคม 2563 0
  บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 4 กรกฎาคม 2563 0
  บ.ยอดน้ำตก หมู่ 7 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มๆ 4 กรกฎาคม 2563 0
  บ.หูนบ ต.พิปูน อ.พิปุน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 29 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก 4 กรกฎาคม 2563 0
  บ.หนองยางใหม่ ม.23 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย 4 กรกฎาคม 2563 0
  บ.พลำ หมู่ 6 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย 4 กรกฎาคม 2563 0