ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ผป.35/2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ (3D Laser Scanner) พร้อมโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 3 มิติ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิถุนายน 2562 5
  จ้างผลิตสื่อวิดีทัสน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิถุนายน 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลเชิงตัวเลข 5 มิถุนายน 2562 2
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1) 3 มิถุนายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดวัสดุกรองแสงและลดอุณภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาวิเคราะห์อายุของหินงอกด้วยทอร์เรียม -230 (Th230 -Dating) และค่าการเปลี่ยนแปลงของไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน -18 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562 7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 103 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลหนังสือคู่มือผู้เล่าเรื่องธรณีแหล่งไดโนเสาร์ บ้านพนังเสื่อ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562 2