ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กล 9132 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารมรกต กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 9 รายการ (จำนวน 22 อัน) จำนวน 1 งาน 26 มีนาคม 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านการศึกษาวิเคราะห์วิจัยหาแหล่งต้นกำเนิดการแพร่กระจายของสารหนู จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 2
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 8 กลุ่ม รวม 599 รายการ 26 มีนาคม 2562 20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน 26 มีนาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2ฒท-6119 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ทธ. 2310-002-002-5/61 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานช่วยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 0