สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ตะเคียนทอง ม.2 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนไม่มีฝน 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.คลองใหญ่ ม.6 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่_เช้าวันนี้ท้องฟ้าครื้ม อากาศร้อนไม่มีฝนตก 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.ท่าคลอง ม.3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนมากไม่มีฝน 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.โคกสาริกา ม.8 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.คีรีวงกต ม.4 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน 28 มิถุนายน 2563 0
  บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้าวันนี้ท้องฟ้าครื้ม ไม่มีฝนตก 27 มิถุนายน 2563 1
  บ.ทับสมิง ม.11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เช้าวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. 27 มิถุนายน 2563 0
  บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เช้าวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. 27 มิถุนายน 2563 0
  บ.โรงเหล็ก ม.1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เช้าวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มม. 27 มิถุนายน 2563 0