ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ราชการ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข-501 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ทธ. 2310-004-001-1/48 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 5กล-9114 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ทธ.2310-002-002-6/60 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ศษ-1303 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ทธ. 2310-002-001-4/48 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชษ-2301 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562 0
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความสำเร็จในการสำรวจซากดึกดำบรรพ์ของเอเชียใน ๔ ทศวรรษ สู่ความร่วมมืออนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต จำนวน ๑๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562 0
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสารการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความสำเร็จในการสำรวจซากดึกดำบรรพ์ของเอเชียใน ๔ ทศวรรษ สู่ความร่วมมืออนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต จำนวน ๑๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562 0