ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสารจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารโกเมน ชั้น ๔ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ พร้อมปรับสภาพพื้นที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 6 สิงหาคม 2562 0
  ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 รายการ 6 สิงหาคม 2562 1
  จ้างพิมพ์เอกสารคู่มือผู้เล่าเรื่องธรณีแหล่งหอยหิน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะ 5 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล สำหรับจัดนิทรรศการและกิจกรรมทรัพยากรธรณีน้อมเกล้าเทิดไท้ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเรียนรู้มหกรรมวิทยาศาสตร์ด้านธรณีวิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานศิลป์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องเสียง เต็นท์ และเวที จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562 0