ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ป.35/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ (3D Laser Scanner) พร้อมโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 3 มิติ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24 เมษายน 2562 14
  จัดจ้างทำพิธีเปิดงานและตกแต่งสถานที่จัดงาน 24 เมษายน 2562 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ 24 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารเผยแพร่ 24 เมษายน 2562 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการของสำนักงานเลขานุการกรม หมายเลขทะเบียน 1กฉ-4846 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562 1
  ผป.34/2562 เรื่องผลการประกวดราคจ้างเหมาบริการศึกษาเจาะสำรวจแร่โพแทช จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 เมษายน 2562 10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562 3