ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสาร สำหรับการจัดการสัมนาระดมความคิดเห็นเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณอำเภอขนอม และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับการจัดการสัมนาระดมความคิดเห็นเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณอำเภอขนอม และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกระเป๋า สำหรับการจัดการสัมนาระดมความคิดเห็นเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณอำเภอขนอม และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 14 2 สิงหาคม 2562 16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Ricoh รุ่น SP 3600 SF จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ราชการของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน จำนวน 36 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และเครื่องคอมพวเตอร์ (NOtebook) 1 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562 0