ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562 0
  จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง อาคารโกเมน ชั้น 4 บริเวณลิฟต์ และห้องน้ำชาย อาคารเพชร ชั้น 1 บริเวณห้องโถงทางขึ้นชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดของกรมทรัพยากรธรณี บริเวณพื้นที่อาคารเพชร อาคารมรกต อาคารไพลิน อาคารโกเมน และอาคารบุษราคัม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถ ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Compaq dc ๕๘๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 1
  จ้างทำกระเป๋าเอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ จำนวน ๖๙ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 0