ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ พร้อมทั้งค่าของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 0
  จ้างทำตรายาง 10 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือผู้เล่าเรื่องสุสานหอยแหลมโพธิ์แหล่งรวมหอยน้้ำจืดในทะเล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้สำหรับเจ้าหน้าที่ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแหล่งซากดึกดำบรรพ์และการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีสู่ชุมชนและมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำกก (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 110 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำกก (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 110 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศษ-1305 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562 0