สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ซับศิลาทอง ม.9 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.นาตราว ม.1 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.หนองไม้หอม ม.5 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.เขาใหญ่ ม.4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.เขาพัง ม.3 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.คลองหิน ม.1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.หาดพริก ม.6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี 12 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.เขาปูน ม.2 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี 12 พฤศจิกายน 2562 0