สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม กำลังมีฝนตกหนัก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.น้ำไคร้ ม.1 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  ดอยเวียงผา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 31.4 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 1
  บ.แม่ฮ่าง ม.6 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 42 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 52 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.ป่าเหียก ม.9 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.6 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.หนองขวาง ม.8 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.น้ำต๊ะ ม.8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 110 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0