สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.คอแล ม.4 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 19 เมษายน 2562 0
  บ.หนองเสม็ด ม.6 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน 19 เมษายน 2562 0
  บ.หัวน้ำพัฒนา ม.9 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 19 เมษายน 2562 0
  บ.ห้วยเป้า ม.1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 19 เมษายน 2562 0
  บ.โท้งกองเต้า ม.10 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 19 เมษายน 2562 0
  บ.กู่ทอง ม.14 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 19 เมษายน 2562 0
  บ.ไสใหญ่ ม.12 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก 19 เมษายน 2562 0
  บ.สองแพรก ม.7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 19 เมษายน 2562 0
  บ.โนนเตาเหล็ก ม.10 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 18 เมษายน 2562 0