สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ป่าแงะ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 29 พฤษภาคม 2563 0
  บ.หนองขวาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆมาก 29 พฤษภาคม 2563 0
  บ.อูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 29 พฤษภาคม 2563 0
  บ.ดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 29 พฤษภาคม 2563 0
  บ.คลองชมภู ต.หาดหล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 29 พฤษภาคม 2563 0
  บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 29 พฤษภาคม 2563 0
  บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 3 มม. 29 พฤษภาคม 2563 0
  บ.น้ำต๊ะ ม.8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 10 มม. 29 พฤษภาคม 2563 0
  บ.ปากทางเหนือ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 22 มม. 29 พฤษภาคม 2563 0