ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ สำหรับเจ้าหน้าที่ ทธ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 0
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ พร้อมทั้งค่าของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 0
  จ้างทำตรายาง 10 เมษายน 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือผู้เล่าเรื่องสุสานหอยแหลมโพธิ์แหล่งรวมหอยน้้ำจืดในทะเล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562 6
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้สำหรับเจ้าหน้าที่ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแหล่งซากดึกดำบรรพ์และการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีสู่ชุมชนและมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562 1
  จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 30 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562 0
  ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ประกอบการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562 0