ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  2/2555 ผลการสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน 28 กันยายน 2554 0
  3/2555 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 32 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 กันยายน 2554 0
  17/2554 ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 กันยายน 2554 0
  ส.54/2554 สอบราคาจ้างจัดทำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 2 รายการ 23 กันยายน 2554 0
  1/2555 ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน 23 กันยายน 2554 0
  2/2555 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 กันยายน 2554 0
  1/2555 ผลการประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานของ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 23 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 กันยายน 2554 0
  53/2554 ผลการสอบราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 50 ชุด 19 กันยายน 2554 0
  ส.54/2554 สอบราคาจ้างเหมาบริการนำคณะศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานผลกระทบจากภาวะโลกร้อนตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่และสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คณะ 16 กันยายน 2554 0