ประกาศรับสมัครงาน

  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 22 กรกฎาคม 2554 3
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ผลการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 11 กรกฎาคม 2554 2
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวันประกาศผลการประเมิน 28 มิถุนายน 2554 2
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 25 มิถุนายน 2554 2
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ 8 มิถุนายน 2554 2
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 20 พฤษภาคม 2554 1
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 4 เมษายน 2554 2
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช่างศิลป์ ช่างสำรวจ นายช่างก่อสร้าง และนักธรณีวิทยา ในกรมทรัพยากรธรณี(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 11 มีนาคม 2554 4