ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  จ้างพิมพ์เอกสารทางวิชาการ จำนวน 3 รายการ 30 กรกฎาคม 2562 0
  จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 30 กรกฎาคม 2562 0
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 30 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ "โครงการพัฒาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา พื้นที่แหล่งนอติลอยด์ท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี" จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ "โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา พื้นที่แหล่งนอติลอยด์ท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี" จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 1
  จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ (รถตู้ NISSAN) หมายเลขทะเบียน ฮจ-5820 กทม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การสร้างระบบเชื่อมโยงโครงข่ายฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก (จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภยจากธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 0