ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  จ้างทำกระเป๋าใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๖๐ ใบ 9 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำกก (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 110 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำกก (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 110 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศษ-1305 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562 1
  จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อการเรียนรู้สารคดีเกี่ยวกับธรณีวิทยาที่เชื่อมโยงกับวิถีชุมชนคน เรื่อง ภูมิประเทศแบบเควสตา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562 0
  จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือคู่มือเรื่องเล่า ธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงความรู้โคราชจีโอพาร์ค (ภูมิประเทศแบบเควสตา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน ๑ งาน 5 เมษายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 392 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้ดูดควันไปกรดไอสารเคมี จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562 0