ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ส.53/2554 สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ 31 สิงหาคม 2554 0
  43/2554 ผลการสอบราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 รายการ 31 สิงหาคม 2554 0
  42/2554 สอบราคาจ้างจัดทำเอกสารต้นแบบสำหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Couresware) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 2 บทเรียน) จำนวน 1 งาน 30 สิงหาคม 2554 0
  41/2554 ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่แมงกานีส จำนวน 225 เล่ม 30 สิงหาคม 2554 0
  ร่างเอกสารประกวดราคาและร่าง TOR จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 32 คน (รันฟังข้อเสนอแนะ/คำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. - 1 ก.ย. 2554) 26 สิงหาคม 2554 0
  ส.52/2554 สอบราคาจ้างซ่อมทาสีอาคารบุษราคัม อาคารมรกต อาคารโกเมน และอาคารไพลิน จำนวน 1 งาน 26 สิงหาคม 2554 0
  40/2554 ผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและจัดทำวีดีทัศน์สารคดีแหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 1 งาน 26 สิงหาคม 2554 0
  ป.16/2554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 สิงหาคม 2554 0
  ป.17/2554 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 สิงหาคม 2554 0