ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  59/2556 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นแบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน 27 สิงหาคม 2556 0
  58/2556 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมนิทรรศการและบริการองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำนวน 2 รายการ 22 สิงหาคม 2556 0
  57/2556 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง จำนวน 1 โครงการ 14 สิงหาคม 2556 0
  56/2556 เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์อนุรักษ์ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด 9 สิงหาคม 2556 0
  55/2556 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหุ่นจำลองไดโนเสาร์ ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร จำนวน 1 งาน 9 สิงหาคม 2556 0
  54/2556 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างจัดโครงการกำเนิดใหม่ไดโนเสาร์ตัวน้อย และ 17 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน 9 สิงหาคม 2556 0
  12/2556 เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2555 กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 2,000 เล่ม 7 สิงหาคม 2556 0
  53/2556 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการสำรวจธรณีวิทยา จำนวน 300 เล่ม 2 สิงหาคม 2556 0
  ส.55/2556 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมนิทรรศการและบริการองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำนวน 2 รายการ 1 สิงหาคม 2556 0