ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  11/2555 ผลการสอบราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 รายการ 17 มกราคม 2555 0
  10/2555 ผลการสอบราคาซื้อทรัพยากรสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณีประจำปี 2555 จำนวน 2 รายการ 17 มกราคม 2555 0
  ร่างเอกสารประกวดราคาและร่าง TOR ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รับฟังข้อเสนอแนะ/คำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 13-18 ม.ค. 2555) 16 มกราคม 2555 0
  ส.15/2555 สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 23 เครื่อง 13 มกราคม 2555 0
  ส.13/2555 สอบราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 รายการ 23 ธันวาคม 2554 0
  ส.12/2555 สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้จัดทำแบบจำลองและใช้งานภาคสนาม จำนวน 27 รยการ 23 ธันวาคม 2554 0
  ป.4/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ธันวาคม 2554 0
  9/2555 ผลการสอบราคาจ้างทำเสื้อคอโปโล จำนวน 990 ตัว 8 ธันวาคม 2554 0
  ส.11/2555 สอบราคาซื้อทรัพยากรสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี ประจำปี 2555 จำนวน 2 รายการ 8 ธันวาคม 2554 0