ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 392 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้ดูดควันไปกรดไอสารเคมี จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดฮอลโลวแคโทดสำหรับเครื่อง Flame-AAS จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุม EATON สำหรับเครื่องบดหยาบ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหารระดับสูงของกรมทรัพยากรธรณี อาคารเพชร ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ 4 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนาม จำนวน 20 รายการโวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562 1