สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.มาตุลี ม.7 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 26 เมษายน 2562 0
  บ.ปลายนา ม.7 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 26 เมษายน 2562 0
  บ.บางเนียง ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จพังงา_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อน 25 เมษายน 2562 0
  บ.ในวัง ม.3 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มอากาศร้อน 25 เมษายน 2562 0
  บ.ฝ่ายท่า ม.5 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนอบอ้าว 25 เมษายน 2562 0
  บ.เหนือคลอง ม.8 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว 25 เมษายน 2562 0
  บ.ยางขาว ม.4 ต.ปรังผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_อากาศเช้านี้ท้องโปร่งอากาศร้อนมาก 25 เมษายน 2562 0
  บ.เขาแก้ว ม.7 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน 25 เมษายน 2562 0
  บ.โนนจำปา ม.13 ต.นายางกลัด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน มีแดด 25 เมษายน 2562 0