สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ปางต้นฆ้อง ม.9 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.5 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 19 สิงหาคม 2562 0
  บ.แม่สะป้วด ม.2 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศดี 19 สิงหาคม 2562 0
  อุทยานดอยเวียงผา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 29.6 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 19 สิงหาคม 2562 0
  บ.ต่อตั้ง ม.1 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 19 สิงหาคม 2562 0
  บ.บางมัน ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 19 สิงหาคม 2562 0
  บ.ทุ่ง ม.2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 19 สิงหาคม 2562 0
  บ.สะไล ม.2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก 19 สิงหาคม 2562 0
  บ.ป่าเด็งใต้ ม.6 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 19 สิงหาคม 2562 0
  บ.สาริกา ม.3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก 19 สิงหาคม 2562 0