สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.แม่โปงหลวง ม.4 ต.แม่โปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นๆ ไม่หนาว 21 ตุลาคม 2562 0
  บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกปรอยๆ อยู่ 21 ตุลาคม 2562 0
  บ.เนินกระบก ม.12 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก 21 ตุลาคม 2562 0
  บ.ดอนชัย ม.1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.แม่หมูลีซอ ม.8 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.หนองปุหลก ม.9 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.ป่าเด็ง ม.6 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.ท่ายาง ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.ไทรทอง ม.5 ต.จนเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก 20 ตุลาคม 2562 0