สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ม่วงเฒ่า ม.4 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มอากาศร้อนไม่มีฝน 20 มิถุนายน 2562 0
  บ.กะเหรี่ยง ม.8 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนไม่มีฝน 20 มิถุนายน 2562 0
  บ.คลองเพลิน ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนไม่มีฝน 20 มิถุนายน 2562 0
  บ.โกรกรกฟ้า ม.3 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนไม่มีฝน 20 มิถุนายน 2562 0
  บ.ตรอกนองบน ม.2 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งวัน 19 มิถุนายน 2562 0
  บ.แก้งเรือง ม.3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันแล้ว แต่สถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วง 19 มิถุนายน 2562 0
  บ.สวนป่า ม.20 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์_ท้องฟ้าครึ้มฝนกำลังตกหนักในขณะนี้ 19 มิถุนายน 2562 0
  บ.หล่ายห้วย ม.8 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_วันนี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนตกต่อเนื่องมา2วันแล้ว 19 มิถุนายน 2562 0
  บ.หนองแห้ว ม.3 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_เย็นนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก 19 มิถุนายน 2562 0