สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ยาง หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย 26 มกราคม 2563 0
  บ.แม่โป่งหลวง หมู่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี อุณหภูมิ 13 องศา 26 มกราคม 2563 0
  บ.ปางเติม ม.4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 26 มกราคม 2563 0
  บ.นาขาม ม.3 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น อุณหภูมิ 15 องศา 26 มกราคม 2563 0
  บ.คลองชมภู ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 17 องศาเซลเซียส 26 มกราคม 2563 1
  บ.วังหัวดอย หมู่ 2 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี อุณหภูมิ 23 องศา 26 มกราคม 2563 0
  บ.น้ำต๊ะ ม.8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 11 องศาเซลเซียส 26 มกราคม 2563 0
  บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 14 องศา 26 มกราคม 2563 0
  บ.ดอยแช่ ม.3 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 10 องศาเซลเซียส 26 มกราคม 2563 0