ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสื่อความหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา เกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า สำหรับจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย" ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน (จังหวัดเชียงใหม่) 6 กุมภาพันธ์ 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อ สำหรับจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย" ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน (จังหวัดเชียงใหม่) 6 กุมภาพันธ์ 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563 1
  ผป.6/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบดหยาบ (Disc Mill) พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2563 7
  ผป.7/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2563 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌถ-๘๘๔๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563 0