ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแหล่งซากดึกดำบรรพ์และการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีสู่ชุมชนและมัคคุเทศก์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบศูนย์รียนรู้ธรณีพิบัติรายภาคในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก" จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดโครงการอบรมชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแหล่งซากดึกดำบรรพ์และการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีสู่ชุมชนและมัคคุเทศก์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 12 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักล้างผ้าคลุมโต๊ะ และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองเอกสาร DL ขนาดพับ 4 สีขาว (ตราครุฑ) จำนวน 7,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562 0