สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.น้ำลี ม.6 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว วัดอุณหภูมิได้ 8 องศาเซลเซียส 6 ธันวาคม 2562 0
  บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 13 องศาเซลเซียส 6 ธันวาคม 2562 0
  บ.ทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 9 องศาเซลเซียส 6 ธันวาคม 2562 0
  บ.ดอยช้าง ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว วัดอุณหภูมิได้ 9 องศาเซลเซียส 6 ธันวาคม 2562 0
  บ.นาขาม ม.3 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว วัดอุณหภูมิได้ 9 องศาเซลเซียส 6 ธันวาคม 2562 0
  บ.ดอยแช่ ม.3 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 13 องศาเซลเซียส 6 ธันวาคม 2562 0
  บ.ดอนทราย ม.8 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 15 องศาเซลเซียส 6 ธันวาคม 2562 0
  บ.หนองขวาง ม.8 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 13 องศาเซลเซียส 6 ธันวาคม 2562 0
  บ.โป่งนก ม.7 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว วัดอุณหภูมิได้ 11 องศาเซลเซียส 6 ธันวาคม 2562 0