สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ปากคะยาง ม.3 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.โคกใหม่ ม.13 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ปางผักหม ม.7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.แฮะ ม.5 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นบางช่วง 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ธารทิพย์ ม.11 ต.บุ้งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อยตลอดทั้งวัน 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภุผาม่าน จ.ขอนแก่น_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ผาเบียด ม.2 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยต่อเนื่องทั้งวัน 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.นาคำ ม.6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณนน้ำฝนได้ 200 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน 14 สิงหาคม 2563 0