สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  เทศบาลหมูสี ม.5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.ใหม่สะแกราช ม.15 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.เขาใหญ่ ม.4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.ทุ่งดินลุ่ม ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.แสนสุข ม.7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.ตลาดเสาร์ ม.3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 6 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.ใหม่ ม.5 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 13 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0
  บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 13 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก 21 สิงหาคม 2562 0