สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ดงป่าเปลือย ม.6 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. 25 มิถุนายน 2562 0
  บ.ส้าน ม.1 ต.เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 25 มิถุนายน 2562 0
  บ.ห้วยนกแล ม.3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 25 มิถุนายน 2562 0
  บ.ส้าน ม.1 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย_วันนี้ท้องฟ้าหลัว มีฝนตกปรอยๆ 25 มิถุนายน 2562 0
  บ.ห้วยนกแล ม.3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 25 มิถุนายน 2562 0
  บ.หนองอีห่าน ม.10 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 69 มม. 25 มิถุนายน 2562 1
  บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน 25 มิถุนายน 2562 0
  บ.ยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. 25 มิถุนายน 2562 0
  บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. 25 มิถุนายน 2562 0