สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย_เวลา 12.36 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.8 บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเลย ส่งผลให้บริเวณนี้รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน 16 ตุลาคม 2562 0
  เทศบาลตำบลนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมืิอง จ.เลย_เวลา 12.36 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.8 บริเวณอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ส่งผลให้บริเวณนี้รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน อาคารสั่นสะเทือนประมาณ 30 นาที 16 ตุลาคม 2562 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพกษ์ ม.4 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย_เวลา 12.36 น. เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.8 บริเวณ อ.เมืองเลย จ.เลย พบว่าสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ไม่มีรายงานความเสียหาย 16 ตุลาคม 2562 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเลย ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย_เวลา 12.36 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.8 บริเวณตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย บริเวณนึ้รับรู้ได้ถึงอาคารสั่นสะเทือนประมาณ 1 นาที และมีเสียงดังเกิดขึ้น 16 ตุลาคม 2562 0
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ม.4 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย_เวลา 12.36 น. เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.8 บริเวณ อ.เมืองเลย จ.เลย พบว่าสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ไม่มีรายงานความเสียหาย 16 ตุลาคม 2562 0
  เทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย_เวลา 12.36 น. เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.8 บริเวณ อ.เมืองเลย จ.เลย พบว่าไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน 16 ตุลาคม 2562 0
  องค์การบิรหารส่วนตำบลปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย_เวลา 12.36 น. เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.8 บริเวณ อ.เมืองเลย จ.เลย พบว่าไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน 16 ตุลาคม 2562 0
  บ.คลองตะเคียนชัย ม.5 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก 16 ตุลาคม 2562 0
  บ.ป่าก่อ ม.2 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย_ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกในตอนเช้า อากาศเย็น 16 ตุลาคม 2562 0