ประกาศ/แจ้ง

  แผนการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 27 ธันวาคม 2559 2
  รายงานงบการเงินกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 30 พฤศจิกายน 2559 2
  ข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2560 30 พฤศจิกายน 2559 0
  Mineral Resources Analysis and Identification Services Brochure 18 พฤศจิกายน 2559 1
  บริการวิเคราะห์และตรวจสอบ รัตนชาติและธรณีวัตถุ แร่และหิน ดินและตะกอนธารน้ำ โดยกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี 27 ตุลาคม 2559 1
  คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม จำนวน 13 เรื่อง 7 ตุลาคม 2559 2
  The 16th Gondwana International Conference 13 กันยายน 2559 0
  สารจากใจ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 9 สิงหาคม 2559 1
  สารจากใจ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 9 สิงหาคม 2559 0