สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ท่าช้างใต้ ม.12 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.คลองชม ม.6 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม. 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.แม่ลอง ม.4 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.อูตูม ม.6 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ขุนแม่รวม ม.1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.แจ่มหลวง ม.6 ต.แจ่มหลวง อ.กับยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆเป็นส่วนมาก 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.หินแตก ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 68 มม. 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ปางไฮ ม.21 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 47 มม. 14 สิงหาคม 2563 0