สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.วงษ์พัฒนา ม.3 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.บางแก้วน้อย ม.1 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.ทดวงษ์สมบูรณ์ ม.10 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 32 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.ทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.วัดใหญ่ ม.3 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.หาดพริก ม.6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.ท่าควาย ม.1 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.ปางเติม ม.4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 20 ตุลาคม 2562 0