สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.บางแก้วน้อย ม.1 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 32 มม. วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.แม่ระเหนือ ม.5 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 63 มม. วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.ปางเติม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 7 มม. วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.หนองบัว ม.1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.นาอ้อม ม.6 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_วันนี้ท้องฟ้าไปร่ง มีแดดออก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.ใหม่ ม.5 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_วันนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.หล่ายห้วย ม.8 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_วันนี้ท้องฟ้าหลัว เมื่อวานนี้มีฝนตกปรอยๆ 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.หล่ายห้วย ม.8 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_วันนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก 18 สิงหาคม 2562 0