สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ป่าปี้ ม.17 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน 23 เมษายน 2562 0
  บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว 23 เมษายน 2562 0
  บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว 23 เมษายน 2562 0
  บ.เขาป่าแหร้ ม.7 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน 23 เมษายน 2562 0
  บ.ท่าช้างเหนือ ม.16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. 23 เมษายน 2562 0
  บ.ท่าช้างใต้ ม.12 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. 23 เมษายน 2562 0
  บ.เนินดินแดง ม.6 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 22 เมษายน 2562 1
  บ.วงษ์พัฒนา ม.3 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 22 เมษายน 2562 0
  บ.นางาม ม.19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 22 เมษายน 2562 0