สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.น้ำก้อร่องเชือก ม.11 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน 25 มิถุนายน 2562 0
  บ.สบเมย ม.2 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก 25 มิถุนายน 2562 0
  บ.ดอน ม.2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน 25 มิถุนายน 2562 0
  บ.ทดวงษ์สมบูรณ์ ม.10 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 24 มิถุนายน 2562 1
  บ.แก่งใหญ่ ม.12 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เย็นนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก 24 มิถุนายน 2562 1
  บ.ท่าเลา ม.3 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช_วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนไม่มีฝน 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.ทุ่งดินลุ่ม ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เย็นนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.บุ่งเตย ม.1 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.กงษีไร่ ม.6 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนปรอยๆ 24 มิถุนายน 2562 0