สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ธรรมสถิตย์ ม.3 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.หุบบอน ม.1 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนไม่มีฝน 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.นางาม ม.19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.นาโมง ม.4 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.ห้วยทรายทอง ม.11 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.นาฝายใต้ ม.2 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_เช้านี้ท้องฟ้าหลัวมีเมฆบางๆไม่มีฝน 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.ห้วยน้ำแก้ว ม.6 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_บ่ายนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.เขาห้ายอด ม.1 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_บ่ายนั้ท้องฟ้าครึ้มฝนพึ่งหยุดตก 23 มิถุนายน 2562 0
  บ.ผังปาล์ม2 ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_ขณะนี้ฝนกำลังตกปรอยๆฟ้าครึ้ม 23 มิถุนายน 2562 0