สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ห้วยแม่สะแลบ ม.19 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.มอสอง ม.25 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ห้วยนก ม.10 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ห้วยหยวกป่าโช ม.9 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 วัดปริมาณน้ำฝนได้ 83 มม. 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.แสนใจ ม.7 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ห้วยมุ ม.5 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.คลองจระเข้ ม.2 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.โค้งดารา ม.6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนตก อากาศดี 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ตรอกนองบน ม.2 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกในตอนเช้า อากาศเย็น 14 สิงหาคม 2563 0