สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.หน้าซึง ม.4 ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอยๆ 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.เขาพนม ม.8 จ.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มม. 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.โรงเหล็ก ม.1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 44 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.ทุ่งใน ม.8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. 20 ตุลาคม 2562 0
  บ.เบญจา ม.1 ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 19 ตุลาคม 2562 0
  บ.ปางหมิ่น ม.1 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 19 ตุลาคม 2562 0
  บ.คลองเตย ม.1 ต.ช้างแรก อ..บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 19 ตุลาคม 2562 0
  บ.โดมประดิษฐ์ ม.18 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก 19 ตุลาคม 2562 0