สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ศิริอนุสรณ์ ม.2 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 11 เมษายน 2562 0
  บ.ห้วยน้ำเขียว ม.7 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 11 เมษายน 2562 0
  บ.ตะบกเตี้ย ม.7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 11 เมษายน 2562 0
  บ.ตระกูลพัฒนา ม.6 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_ท้องฟ้าโปร่ง มีลมแรง ไม่ฝนตก 11 เมษายน 2562 0
  บ.พุพลูบน ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 11 เมษายน 2562 0
  บ.สบกเขียว ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศร้อน 11 เมษายน 2562 0
  บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 11 เมษายน 2562 0
  บ.สามหลัง ม.4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 11 เมษายน 2562 0
  บ.ใหม่สะแกราช ม.15 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 11 เมษายน 2562 0