สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.แม่สลิดหลวง ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.ดอยผีลู ม.9 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.ป่าสัก ม.2 ทต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.ป่าซางใต้ ม.2 ต.โปร่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศแจ่มใส 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.สันติสุข ม.9 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกหนัก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.ดอนสถาน ม.4 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.เมืองน้อย ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.ทุ่งผึ้ง ม.5 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานนี้มีฝนตกหนัก 18 สิงหาคม 2562 0
  บ.น้ำพี้ ม.9 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสงขัน จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 สิงหาคม 2562 0