ประกาศรับสมัครงาน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 มิถุนายน 2560 11
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในกรมทรัพยากรธรณี 2 มิถุนายน 2560 3
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรธรณี 22 พฤษภาคม 2560 3
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑) ของกรมทรัพยากรธรณี 15 พฤษภาคม 2560 4
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 4 พฤษภาคม 2560 0
  รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อมาทำงานที่ สทข.3 ปทุมธานี เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อทดแทน บุคลากรที่ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า เนื่องจาก สทข.3 มีโครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เลย สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 2 พฤษภาคม 2560 8
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนิติกร ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ 20 เมษายน 2560 2
  ประกาศคณะกรรมการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของกรมทรัพยากรธรณี 12 เมษายน 2560 0
  ประกาศคณะกรรมการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของกรมทรัพยากรธรณี 12 เมษายน 2560 1