ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานศิลป์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องเสียง เต็นท์ และเวที จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อสำหรับจัดนิทรรศการและกิจกรรม เรียนรู้โลก เรียนรู้ธรณีไทย ปีที่ 6 ตอน "ต่อยอดความคิด ด้วยวิทย์ใกล้ตัว" จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดนิทรรศการและกิจกรรม เรียนรู้โลก เรียนรู้ธรณีไทย ปีที่ 6 ตอน "ต่อยอดความคิด ด้วยวิทย์ใกล้ตัว" จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ และเครื่องเขียน สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดทำสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 5 แบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสาร สำหรับการจัดการสัมนาระดมความคิดเห็นเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณอำเภอขนอม และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับการจัดการสัมนาระดมความคิดเห็นเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณอำเภอขนอม และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562 0