ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2563 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อย้ายสถานีตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินจำนวน ๑ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2563 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 1, 3, 4 และระบบถังบำบัดปฏิกูลของอาคารมรกต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2563 1
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสวนไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 15-18 มิ.ย. 2563) 15 มิถุนายน 2563 8
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดถ่ายทอดสด (Facebook live) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2563 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มลมสำหรับเติมอากาศเข้าบ่อเกรอะ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2563 0
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 12 มิถุนายน 2563 8
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือแม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูล ยี่ห้อ HP Proliant DL๓๖๐p Gen๘ และเครื่องแม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลพร้อมประมวลผล ยี่ห้อ HP DL๑๘๐ G๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2563 2