ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้สำหรับเจ้าหน้าที่ในการจัดการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านถ้ำและการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสู่ชุมชน" ในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋า สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านถ้ำและการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านถ้ำและการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กล 9132 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารมรกต กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 9 รายการ (จำนวน 22 อัน) จำนวน 1 งาน 26 มีนาคม 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านการศึกษาวิเคราะห์วิจัยหาแหล่งต้นกำเนิดการแพร่กระจายของสารหนู จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 2
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 8 กลุ่ม รวม 599 รายการ 26 มีนาคม 2562 20
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน 26 มีนาคม 2562 1