สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ทางข้าม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 11 เมษายน 2562 0
  บ.ดงป่าเปลือย ม.6 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 11 เมษายน 2562 0
  บ.มะเริง ม.3 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี 11 เมษายน 2562 0
  บ.ช้างเชื้่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 11 เมษายน 2562 0
  บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 11 เมษายน 2562 0
  บ.น้ำเลาสันกลาง ม.9 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 11 เมษายน 2562 0
  บ.สันสลีหลวง ม.4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 11 เมษายน 2562 0
  บ.นอก ม.5 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 10 เมษายน 2562 0
  บ.ฝ่ายท่า ม.3 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 10 เมษายน 2562 0