สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ยาง ม.12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 17 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 มิถุนายน 2562 0
  บ.มหาราช ม.11 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 18 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 18 มิถุนายน 2562 0
  บ.แม่ป่าม ม.11 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 มิถุนายน 2562 0
  บ.หนองคำ ม.4 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 มิถุนายน 2562 0
  บ.ทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 22 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 18 มิถุนายน 2562 0
  บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 27 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 18 มิถุนายน 2562 0
  บ.ชายเขา ม.5 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 32 เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 มิถุนายน 2562 0
  บ.หุบบอน ม.1 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 18 มิถุนายน 2562 0
  บ.คอแล ม.4 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย ๆ ติดต่อกันมา 2-3 วันแล้ว 18 มิถุนายน 2562 0