สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.สีวิเชียร ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_ช่วงเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น 11 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ทุ่งเงิน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ช่วงเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น 11 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ช่วงเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น 11 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ท่าก่อ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ช่วงเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศเย็น 11 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ซับศิลาทอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 11 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_ช่วงเช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีอากาศเย็น 11 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ป่าว่าน ม.4 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 11 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.บุญทัน ม.1 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 11 พฤศจิกายน 2562 0
  บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 11 พฤศจิกายน 2562 0