ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกระจกรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๗กข ๑๙๗๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแนวทางการบริหารจัดการแร่กลุ่มแร่อุตสาหกรรมเซรามิก จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 23 พฤษภาคม 2562 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562 0
  จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ (รถเก๋ง ๒ ตอน NISSAN) หมายเลยทะเบียน ๔ฮ-๕๓๕๙ กทม. จำนวน ๑ คัน 22 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562 0