ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านประสานงานโครงการติดตามสำรวจตรวจสอบพื้นที่และประสานความร่วมมือด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์การลงทะเบียน 30 ตุลาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายประทุม ดีพลาย) 29 ตุลาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายปุณยวิช สุริโย) 29 ตุลาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ชา) 29 ตุลาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌฮ-587 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 29 ตุลาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (One Page) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562 8