สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 5 ธันวาคม 2562 0
  บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 5 ธันวาคม 2562 0
  บ.วังรี ม.5 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมพัด อากาศหนาว 5 ธันวาคม 2562 0
  บ.เจ็ดลูกเนิน ม.10 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว 5 ธันวาคม 2562 0
  บ.ทดวงษ์สมบูรณ์ ม.10 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว 5 ธันวาคม 2562 0
  บ.ตรอกนองบน ม.2 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว 5 ธันวาคม 2562 0
  บ.เกาะลอย ม.3 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 4 ธันวาคม 2562 0
  บ.ห้างญวณ ม.5 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 4 ธันวาคม 2562 0
  บ.คลองพลู ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมแรง 4 ธันวาคม 2562 0