สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ท่าเลา ม.3 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช_วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนไม่มีฝน 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.ทุ่งดินลุ่ม ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เย็นนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.บุ่งเตย ม.1 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.กงษีไร่ ม.6 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนปรอยๆ 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.ธรรมสถิตย์ ม.3 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.หุบบอน ม.1 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนไม่มีฝน 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.นางาม ม.19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.นาโมง ม.4 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 24 มิถุนายน 2562 0
  บ.ห้วยทรายทอง ม.11 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 24 มิถุนายน 2562 0