สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.เขาไม้ไผ่ ม.7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอยๆ 7 สิงหาคม 2563 0
  บ.อู่ลอง ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก 7 สิงหาคม 2563 0
  บ.ทรายเงิน ม.9 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.น้ำพรม ม.4 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก มีแดดออก 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.ปางผักหม ม.7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.หนองบัวสรวย ม.3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 13.22 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.7 บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.ห้วยส้าน ม.6 ต.เวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 13.22 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.7 บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.โป่งแพร่ ม.3 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก แผ่นดินไหว ขนาด 2.7 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน 6 สิงหาคม 2563 0
  บ.ห้วยส้านพลับพลา ม.6 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก แผ่นดินไหว ขนาด 2.7 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน 6 สิงหาคม 2563 0