สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.หินลาว ม.8 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝนตก 16 ตุลาคม 2562 0
  บ.ทุ่งแฝก ม.2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 16 ตุลาคม 2562 0
  บ.หุบกะพง ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน 16 ตุลาคม 2562 0
  บ.เหนือทุ่ง ม.2 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดทั้งวัน มีฝนตกเล็กน้อย 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.ต่อตั้ง ม.1 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกตั้งเเต่เที่ยง 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.แข้ด่อน ม.1 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.โตน ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล_สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกหนัก 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.ค่ายวัง ม.4 ต.วังเเก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง _สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.แพมกลาง ม.5 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 15 ตุลาคม 2562 0