สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ห้วยเหรียง ม.7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 10 เมษายน 2562 0
  บ.โป่งรี ม.6 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 10 เมษายน 2562 0
  บ.เขานางบวช ม.5 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 10 เมษายน 2562 0
  บ.ธรรมสถิตย์ ม.3 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศร้อน 10 เมษายน 2562 0
  บ.คลองหิน ม.1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆบางส่วน 10 เมษายน 2562 0
  บ.เขากล้วยไม้ ม.14 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 10 เมษายน 2562 0
  บ.แดงใหญ่ ม.12 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน 10 เมษายน 2562 0
  บ.อุมลอง ม.4 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 10 เมษายน 2562 0
  บ.น้ำมิน ม.6 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 10 เมษายน 2562 0