สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ป่าทุ่ง ม.4 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 10 เมษายน 2562 0
  บ.จอมจันทร์ ม.2 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 10 เมษายน 2562 0
  บ.เจ็ดคต ม.11 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 10 เมษายน 2562 0
  บ.โศกดินแดง ม.6 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 10 เมษายน 2562 0
  บ.โสมสวรรค์ ม.2 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 10 เมษายน 2562 0
  บ.แสงอรุณ ม.4 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 10 เมษายน 2562 0
  บ.วนาสวรรค์ ม.5 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 10 เมษายน 2562 0
  บ.กลาง ม.3 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 10 เมษายน 2562 0
  บ.หินแร่ ม.7 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 9 เมษายน 2562 0