สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.เขาใหญ่ ม.4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 21 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ยอดน้ำ ม.7 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ไม่มีฝนตก 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.แม่ม่า ม.1 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.หัวหิน ม.5 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร_ท้องฟ้ามดครึ้ม ไม่มีฝนตก 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.สว้าเหนือ ม.3 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ฝนได้ 110 มม. มีน้ำป่าไหลหลากและดินไหลบางพื้นที่ ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.รวมไทย ม.7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกมีฝนตกปรอยๆ 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ทิพุเย ม.3 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ฝนได้ 30 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 14 สิงหาคม 2563 0
  บ.ศรีนาวา ม.2 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 48 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก 14 สิงหาคม 2563 0