สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ต้นปล้อง ม.5 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย_เย็นนี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.นาตำบล ม.1 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เย็นนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ปากฝาง ม.10 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.หล่ายห้วย ม.8 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ละว้า ม.3 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 1
  บ.ใหม่ ม.2 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.นาปู่ป้อม ม.1 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.หัวหิน ม.5 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 20 สิงหาคม 2562 0
  บ.ลำใน ม.2 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส 20 สิงหาคม 2562 0