สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.อุดมทรัพย์พัฒนา ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น 4 ธันวาคม 2562 0
  บ.ห้วยทรายทอง ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น 4 ธันวาคม 2562 0
  บ.หินลาว ม.8 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 4 ธันวาคม 2562 0
  บ.ปากคลอง ม.11 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 4 ธันวาคม 2562 0
  บ.หุบเมย ม.5 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีลม 4 ธันวาคม 2562 0
  บ.ยางขาว ม.4 ต.ปรังเผย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น 4 ธันวาคม 2562 0
  บ.นาปู่ป้อม ม.1 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว 3 ธันวาคม 2562 0
  บ.ห้วยเม็ง ม.6 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว 3 ธันวาคม 2562 0
  บ.กุดตาเพชร ม.3 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นๆ 3 ธันวาคม 2562 0