สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.หินลาว ม.8 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.โคกกกกระชาย ม.7 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระแก้ว_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.กล้วย ม.1 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_ท้องฟ้าโปร่่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.หลุมมะนาว ม.7 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_สภาพอากาศในเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.เขาวงค์ ม.15 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระเเก้ว_สภาพอากาศในเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.เนินงาม ม.11 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระเเก้ว_สภาพอากาศในเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.วังหิน ม.4 ต.คลองตะเครา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_สภาพอากาศในเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.เเก่นตาว ม.11 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน 15 ตุลาคม 2562 0
  บ.แม่ฮะเหนือ ม.5 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก 15 ตุลาคม 2562 0