ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1,000 เล่ม 21 กุมภาพันธ์ 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อสารเคมี จำนวน 8 รายการ 20 กุมภาพันธ์ 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ภายในศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุหายากและธาตุองค์ประกอบอื่น จำนวน 320 ตัวอย่าง 13 กุมภาพันธ์ 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องบดละเอียด จำนวน 1 งาน 8 กุมภาพันธ์ 2561 1
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างสำรวจและตรวจสอบเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน จำนวน 10 สถานีตรวจวัด 5 กุมภาพันธ์ 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อใบเลื่อยตัดหิน จำนวน 4 ใบ 30 มกราคม 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างพิมพ์ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี (DMR s Newletter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 งาน 23 มกราคม 2561 0
  ตารางราคากลางจ้างจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง 16 มกราคม 2561 1