สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ทุ่งตลาด ม.9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เมื่อวานฝนตกปรอยๆเช้านี้มีเมฆเล็กน้อยท้องฟ้าครึ้มวัดปริมาณน้ำฝนได้15มม. 14 เมษายน 2554 0
  บ.ป๊อก ม.5 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศเช้านี้มีหมอกเล็กน้อยขณะนี้ท้องฟ้าแจ่ม่ใส 14 เมษายน 2554 0
  บ.ทับปริก ม.5 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่_บ่ายนี้มีฝนตกปรอยๆตกครู่เดียวขณะนี้ท้องฟ้าเปิดแล้ว 13 เมษายน 2554 0
  บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวกำ อ.จุน จ.พะเยา_ฝนตกช่วงเที่ยงตกปรอยๆขณะนี้ยังตกอบู่ท้องฟ้าครึ้ม 13 เมษายน 2554 0
  บ.สันติ ม.10 ต.แม่เจดีย์ไหม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงใหม่_มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ขณะนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม 13 เมษายน 2554 0
  บ.ต๊ำพระแล ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_ฝนตกช่วงเที่ยงตกปานกลางขณะนี้ยังตกอยู่แต่ตกปรอยๆ 13 เมษายน 2554 0
  บ.แม่ตอน ม.4 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่_มีฝนตกหนักปานกลางเป็นช่วงๆ ตั้งแต่เวลา12.30 น. ขณะณี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้ายังมืดครึ้ม 13 เมษายน 2554 0
  บ.ท่าเดื่อ ม.7 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง_วันนี้มีฝนตกเล็กน้อยตั้งแต่เวลา 09.30 น. ขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่อง ท้องฟ้ามืดครึ้ม 13 เมษายน 2554 0
  บ.ปงทอง ม.7 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย ขณะนี้มีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม 13 เมษายน 2554 0