สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ชลนิมิตร ม.7 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกอยู่ปรอยๆ 29 มกราคม 2554 0
  บ.หินขาว ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยตลอดทั้งวัน วัดปริมาณน้ำฝนในช่วงเช้าได้ 30 มม. 29 มกราคม 2554 0
  บ.ในเหยา ม.4 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_มีฝนตกเล็กน้อยตั้งแต่เวลา 16.00 น. ขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่ 29 มกราคม 2554 0
  บ.เขาปู่ ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_มีฝนตกหนักปานกลางตั้งแต่เวลา 12.00 น. ขณะนี้ยังมีฝนตกเล้กน้อยอยู่ 29 มกราคม 2554 0
  บ.สำโรง ม.6 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกหนักสลับเบาตลอดทั้งวัน 29 มกราคม 2554 0
  บ.ในปุด ม.5 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศในขณะนี้ฝนหยุดตกแลเว ท้องฟ้ายังคงมืดสลัวๆอยู่ 29 มกราคม 2554 0
  บ.ปลายน้ำ ม.2 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ และมีฝนตกเล็กน้อย 29 มกราคม 2554 0
  บ.ยวนสาว ม.13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_ฝนตกตั้งแต่เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกอยู่ 29 มกราคม 2554 0
  บ.บางกัน ม.6 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกอยู่เล็กน้อย 29 มกราคม 2554 0