สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.วังทอง ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักตั้งแต่เวลา 16.30 น. 18 พฤษภาคม 2555 0
  บ.วังบาล ม.9 ต.หล่มเก่า ต.วังขาว จ.เพชรบูรณ์_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน 18 พฤษภาคม 2555 0
  บ.ธารน้ำใจ ม.24 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน 18 พฤษภาคม 2555 0
  บ.ท่าเสลา ม.4 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน เมื่อวานฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเย็น 18 พฤษภาคม 2555 0
  บ.กลาง ม.2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน 18 พฤษภาคม 2555 0
  บ.ท่ายาง ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_เวลา 07.00น. วัดปรมาณน้ำฝนได้ 20มม.สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน 18 พฤษภาคม 2555 0
  บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน 18 พฤษภาคม 2555 0
  บ.น้ำลีใต้ ม.8 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน 18 พฤษภาคม 2555 0
  บ.ฝ่ายท่า ม.5 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน 18 พฤษภาคม 2555 0