สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.เสาร์ห้า ต.ป่าเด้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มๆมีหมอกเล็กน้อย 16 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.หัวถนน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝน 16 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีฝน 16 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.บนควร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝน 16 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.ท่ายาง หมู่ 3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_สภาพอากาศทืดครึ้ม ไม่มีฝน 15 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.บ่อทวี หมู่ 4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย 15 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.บ่อทวี หมู่ 4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย 15 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.แม่คะเมย หมุ่ 5 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีลมกันโชกแรง ไม่มีฝน 15 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.บ่อหวี หมู่ 4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีลมกันโชกแรง ไม่มีฝน 15 กุมภาพันธ์ 2554 0